Wie zijn wij?

Wie

In het najaar van 2015 zijn de eerste ideeën voor Lifetime Pro en Lifetime Biz ontstaan. Meer dan anderhalf jaar zijn Sybren van der Schaar, Babs van Camp en Jos van Velzen bezig geweest om dit concept te ontwikkelen.

Waarom

Wij werken alle drie vanuit de gedachte dat we het beste in mensen naar boven kunnen halen en zo kunnen bijdragen aan een betere wereld in het algemeen en aan een beter samenwerkend team en betere bedrijfsresultaten in het bijzonder.